Varustevastaava Matti Hämäläinen

Hoitaa laitepakettien vuokraukset, huollot ja hankinnat. Hoitaa kaluston lainaukset.

varustevastaava(a)nousu.fi