Nousukeskusvastaava Matti Miinala

Vastaa nousukeskuksen avaimien ja ovikoodien hallinnasta, sekä hälytysten valvonnasta. Koordinoi talkoot ja vastaa nousukeskuksen järjestyksen ylläpidosta.